Danmarks Løver - frihedsbevægelsen mod diskrimination og assimilation

FRIHED OG
MANGFOLDIGHED

ModstandsRADIOEN Danmarks Løver
Blog
Tag del i modstandskampen
Seneste nyt
Det vil Danmarks Løver (FAQ)
Frihedsbevægelsens Grundlovstale
Danmarks Løver på Facebook
Download grafik
Open Letter on Danish Racism
Hvem og hvad er Danmarks Løver?
Kontakt
Støt Danmarks Løver
Danmarks Løver

DANMARKS LØVER / WWW.LOEVER.DK
DESIGN: FORLAGET DANA
HUMANISME.DK OG DANARIGE.DK

Danmarks Løver på Facebook

Frihedsbevægelsen har sin egen officielle Facebook-side, der primært fungerer som opslagstavle for initiativtagerne til Danmarks Løver. Denne side forbeholdes med andre ord informationer og meddelelser, som alene står for initiativtagernes regning:

> Danmarks Løver - frihedsbevægelsen mod assimilation og diskrimination


Udover frihedsbevægelsens officielle Facebook-side findes der to andre Facebook-fora, der er blevet søsat af Danmarks Løver - det første er det gamle forum for alle, der ønsker at udveksle links til nyhedsartikler, blogs og hjemmesider på gruppens 'væg' og andre informationer af relevans (imidlertid har Facebook varslet en større teknisk omlægning i forhold til de gamle grupper, som besynderligt nok betyder, at Facebook sletter samtlige 31.000 støttepersoner, men hvornår det sker, er ikke oplyst endnu):

> Forum for Modstandsbevægelsen Danmarks Løver

Endvidere er der den separate Facebook-side, ModstandsRADIOEN Danmarks Løver, for dem, der (også) ønskede at følge med i, debattere og støtte netværkets radiomagasin, der blev sendt på Den Anden Radio i 2010:

> Modstandsradioen Danmarks Løver