Danmarks Løver - frihedsbevægelsen mod diskrimination og assimilation

FRIHED OG
MANGFOLDIGHED

ModstandsRADIOEN Danmarks Løver
Blog
Tag del i modstandskampen
Seneste nyt
Det vil Danmarks Løver (FAQ)
Frihedsbevægelsens Grundlovstale
Danmarks Løver på Facebook
Download grafik
Open Letter on Danish Racism
Hvem og hvad er Danmarks Løver?
Kontakt
Støt Danmarks Løver
Danmarks Løver

DANMARKS LØVER / WWW.LOEVER.DK
DESIGN: FORLAGET DANA
HUMANISME.DK OG DANARIGE.DK

FAQ: Det vil vi, og derfor vil vi det

Nogle bud på svar på hyppigt rejste spørgsmål og konstruktive kritikpunkter ...

> Hvem og hvad er Danmarks Løver?
> Er Danmarks Løver ikke bare 'preaching for the converted'?
> Reproduceres Dansk Folkepartis virkemidler og danskhed?
> Fra en 'modstandsbevægelse' til en 'frihedsbevægelse' - er det ikke for offensivt?
> Er det ikke snarere VK og S, der skal angribes, fremfor DF?
> Hvorfor er opgøret ikke mere folkeligt?
> Hvordan bliver jeg én af Løverne uden for Facebbok?
> Hvad er næste skridt for Danmarks Løver?
> Jeg er MED! Hvor er slagmarken, og hvordan kommer jeg i gang?


SPØRGSMÅL: Hvem og hvad er Danmarks Løver?

Det var en kronik i Politiken, som blev netværkets startskud i august 2009 ved Malene Fenger-Grøndahl (Textur), Rune Engelbreth Larsen (Humanisme.dk, Danarige.dk, Engelbreth) og Flemming Chr. Nielsen (Mardi.dk). Som forfattere krediteredes imidlertid Holger Danske, Aladdin, Lykke Per, Den lille Havfrue og andre figurer fra den danske kulturskat.

Næste skud på stammen var 15 radiomagasiner, der i 2010 blev sendt på Den Anden Radio med titlen Modstandsradioen Danmarks Løver, hvis redaktør var tidligere P1-medarbejder Birgitte Rahbek. I redaktionen sad Birgitte Rahbek, Flemming Chr. Nielsen, Rune Engelbreth Larsen og Nicolai Zwinge. Alle programmets indslag kan findes og høres enkeltvis her: Modstandsradioen Danmarks Løver.

Netværket blev reaktualiseret med offentliggørelsen af en grundlovstale ved Rune Englbreth Larsens og Flemming Chr. Nielsens mellemkomst i Politiken Grundlovsdag 2011 - atter var Holger Danske, Aladdin & Co. tilsyneladende på spil og slog til lyd for en frihedsbevægelse mod assimilation.

Men Danmarks Løver er enhver, der på tværs af partier, tro og holdninger i øvrigt finder det afgørende at tage aktivt del i frihedskampen mod den ensrettende diskriminations- og assimilationspolitik, der har grebet en række politikere og bevægelser i Danmark, og som især udmønter sig i marginalisering og dæmonisering af etniske og religiøse minoritetsgrupper, men tillige kommer til udtryk i generel foragt for kulturel mangfoldighed, individuel integritet og frihed til forskellighed.

Netværket Danmarks Løver er en inspirator og mobilisator i opgøret med den ensrettende og autoritære indflydelse, som bl.a. Dansk Folkeparti, Tidehverv, Trykkefrihedsselskabet og andre nationalistiske kræfter har haft på politikere i de øvrige partier og derigennem på hele det danske samfund. Der er ingen bestyrelse og intet kontingent, blot et nødvendigt og gensidigt inspirerende interessefællesskab, der gerne må inspirere til flere frihedsgrupper og -bevægelser, både på internettets mange blogs og Facebooksider såvel som i det danske landskab i øvrigt.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SPØRGSMÅL: Er Danmarks Løver ikke bare 'preaching for the converted'?

Nej. Det er langtfra givet, at f.eks. en kronik eller et læserbrev, der demaskerer Dansk Folkeparti og de nationalistiske medløbertendenser i de øvrige partier, blot 'bekræfter' visse læseres kritiske indstilling i forvejen og derfor er 'spildt'.

Ikke alene er det altid godt at inspirere og motivere ligesindede - men den nationalistiske indflydelse og assimilationspolitiske ensretning findes desværre blandt alle avisers læserskarer og i samtlige politiske partier, og derfor er der intet forum, intet parti og ingen avis, hvor argumentation imod og dokumentation af nedbrydningen af elementær 'lighed for loven' og basale humanistiske hensyn er overflødig.

Danmarks Løver skal give argumenter til frihedskampen, for vi tror på, at argumenter virker.

Der er behov for at rykke hele det politiske tog i humanistisk retning - og det sker i alle togets vogne.

Den, der flytter én fra sit parti, sin forening eller sin omgangskreds lidt længere væk fra fordomsfuldhed, ensretning og minoritetsforfølgelse, flytter én, der kan flytte endnu én lidt længere.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SPØRGSMÅL: Reproduceres nationalisternes virkemidler og danskhed ikke bare i Danmarks Løvers kritik af samme?

1) Både vores kronik fra 2009, radiomagasinet fra 2010 og grundlovstalen fra 2011 vender dele af Dansk Folkepartis retorik og virkemidler mod dem selv, og det kan ikke undgå at blive skrap kost af og til, men der er ingen grund til at styrte ned på Dansk Folkepartis niveau. Derfor hedder det f.eks. i kronikken: »Vi vil bekæmpe Dansk Folkeparti med de skarpeste ord, ikke ved at se 'gøgeunger' eller 'rotter' blandt vore medmennesker, hvad enten vi bryder os om dem eller ej. (...) vi tror på, at også dem, der skaber syndebukke af befolkningsmindretal, inderst inde og hver for sig er mere selvstændige og omgængelige, end deres flokmentalitet gør dem til - også i Dansk Folkeparti. På tomandshånd er ingen tilnærmelsesvis så frygtsomme og fordomsfulde eller truende og foragtende, som når kadaverdisciplinen overtager under lederen i et topstyret parti, eller når man kun orienterer sig efter røven af den, der marcherer umiddelbart foran.«

2) Dansk Folkeparti & Co. har ikke - og skal ikke ha' - patent på den danske kulturarv, som de misbruger selektivt til at ekskludere uønskede holdninger og mennesker fra samfundet. Heldigvis er centrale dele af kulturarven langt rigere og dybere og langt mere imødekommende, og derfor er det afgørende at understrege, at danskhed ikke kan reduceres til den smålige og indadvendte afart, som nationalismen fortegner den til.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SPØRGSMÅL: Hvad lå bag Danmarks Løver som en 'modstandsbevægelse' og nu en 'frihedsbevægelse' - er det ikke for offensivt?

Betegnelsen 'modstandsbevægelse' blev oprindelig valgt i 2009 af tre grunde:

1) For at afsløre absurditeten og manipulationen med begreberne, når Dansk Folkeparti & Co. (af alle) iscenesætter hele deres magtpolitiske anliggende og propagandistiske stigmatisering af befolkningsmindretal, som om de var i pagt med den danske modstandsbevægelse under besættelsestiden, til trods for at partiet og dets klakører i utallige læserbreve, taler, interview, blogs og kampagner bl.a. betjener sig af kollektivt dæmoniserende virkemidler, der snarere er sammenfaldende med antisemitiske propagandamekanismer i 1920'ernes og 1930'ernes Tyskland.

> Antisemitiske og antimuslimske propaganda-mekanismer
> Dokumentarisk citatsamling: Indvandrerfjendtlig polemik og propaganda

2) For at understrege, at Dansk Folkeparti bestemt ikke er en lille, trængt, samvittighedsfuld og frihedshungrende forsamling, men derimod en af landets mest indflydelsesrige, ensrettende og autoritære magtfaktorer - eller som det hedder i kronikken fra 2009: »Men en modstandsbevægelse kan selvfølgelig ikke være en del af den herskende magtelite, ligesom en modstandsbevægelse altid må være en David i opposition til en Goliat. Dagens Goliat er Dansk Folkeparti.«

3) Endelig var det naturligvis med et glimt i øjet, at 'modstandsbevægelse' blev reaktualiseret på denne vis med Holger Danske, Aladdin, Ditte Menneskebarn, Den lille Havfrue osv. som afsendere. Der er naturligvis intet i kronikken »Modstandsbevægelsen mod Pia K.s besættelse« eller på denne hjemmeside, som på nogen måde opfordrer til eller bifalder vold som politisk middel, hverken fra statsmagtens side eller dens kritikere. Men Danmarks Løver er selvfølgelig i kraft af en udtalt og målrettet modstand mod nationalisternes autoritære magtfuldkommenhed, assimilationspolitik og klapjagt på minoritetsgrupper beslægtet med den ånd, som drev den danske modstandsbevægelse under besættelsestiden.

Når Danmarks Løver antog undertitlen FRIHEDSbevægelse i 2011, skyldes det den udvikling, der blev forklaret i grundlovstalen:

En omfattende værdiundersøgelse fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet viser, at flere og flere borgere er blevet mere tolerante over for indvandrere. Og imens ligner Dansk Folkeparti mere og mere en karikatur af sig selv. Frygten for indvandrere, der stjæler saftevand og kage på landets hospitaler, forbud mod paraboler og krav om bare bryster i danmarksreklamer har reduceret partiets udmeldinger til en farce.

Sådan så det ikke ud, da vi i en kronik i Politiken for små to år siden (23.8.2009) slog til lyd for en »modstandsbevægelse imod Dansk Folkepartis besættelsesmagt«. Det forargede ikke så få, men vi blev overvældet af den store opbakning - i løbet af en måned havde over 30.000 meldt sig på Facebook.

Hensigten var blandt andet at gøre opmærksom på den hårrejsende retorik, som ledende folk i Dansk Folkeparti gjorde gældende, når de sammenlignede sig selv med besættelsestidens »modstandsbevægelse«, mens landets socialt marginaliserede og splittede indvandrere blev gjort til de rene »nazister« og en regulær »besættelsesmagt«.

Denne absurde propaganda er i dag klædt af, og de folk i og omkring partiet, der har fastholdt den iscenesættelse, fremstår både retrospektivt og aktuelt aldeles lattervækkende (...).

Hele denne overbudsretorik fænger desværre stadig de mest radikale nationalistiske elementer, og vi har endnu til gode at se Dansk Folkeparti tage afstand fra vanviddets fortsættelse – men partiets selviscenesættelse som »modstandsbevægelse« ser ud til at være passé. Derfor er der heller ingen grund til længere at benytte samme betegnelse som det sarkastiske modbillede, vi lancerede med vores egen »modstandsbevægelse« i 2009, og som vi i 2010 fulgte op med 60 radioindslag i Modstandsradioen Danmarks Løver på Den Anden Radio.

Fronterne har flyttet sig, så vi dropper ironien og kalder os i 2011 dét, vi er – en frihedsbevægelse.

Og det er der hårdt brug for, sådan som friheden i dag sjofles og vendes på hovedet, ikke mindst af den allestedsnærværende Søren Pind, ufrihedens ukronede førsteminister.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SPØRGSMÅL: Hvordan bliver jeg en del af Danmarks Løver?

Tag del i frihedskampen - find inspiration her på Loever.dk: Email-adresser til avisernes debatredaktioner på Slagmarken, grafik til brug på stickers, løbesedler, t-shirts, faner, hjemmesider osv. på Løvernes Grafik, og lejlighedsvise nyheder og indlæg fra initiativtagerne under Seneste nyt.

Find os på Facebook: Danmarks Løver på Facebook.

Det primære er ikke et specifikt antal af sympatisører på Facebook, men derimod at den enkelte, som sympatiserer med og i kraft af sine aktiviteter er en del af Danmarks Løver ved netop at tage aktivt del i den offentlige debat, enten gennem læserbreve og kronikker, til debatmøder og arrangementer eller på arbejdspladsen og uddannelsesstedet. Sådan bliver du én af Danmarks Løver.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SPØRGSMÅL: Hvad er næste skridt for Danmarks Løver?

Første udspil var vores kronik i 2009, i 2010 fulgte vores radiomagasin og i 2011 vores grundlovstale. Vi ønsker primært at inspirere og mobilisere til deltagelse i den offentlige debat.

Derfor er du selv med til at afgøre, hvad de næste skridt skal være - med dine indspark til fordel for frihed, medmenneskelighed og mangfoldighed i den offentlige debat. Spred kendskabet til Danmarks Løver via e-mails og Facebook. Brug dine kontakter. Deltag i mundtlige og skriftlige debatter overalt. Hvem ved, hvad der kan ske hen ad vejen.

TILBAGE TIL SIDENS TOP


SPØRGSMÅL: Jeg er MED, hvordan kommer jeg i gang?

Det handler i første omgang simpelthen om at komme på banen. I omdrejninger. Landet stander i våde - Danmarks Løver & Løvinder kan gribe det an på hver deres måde. Ovenstående er blot et bud på nogle svar. Er du blandt dem, der har erkendt, at nationalisternes assimilationspolitik har brug for et tilbagevendende, sagligt og skarpt modspil - så spring videre hertil: Tag del i modstandskampen! Dan egne løvegrupper, bland dig i diskussioner på blogs og Facebook-sider om alle relevante emner.

Spids pennen - vi ses på slagmarken!

TILBAGE TIL SIDENS TOP


Danmarks Løver