Danmarks Løver - frihedsbevægelsen mod diskrimination og assimilation

FRIHED OG
MANGFOLDIGHED

Dansk kulturarv
ModstandsRADIOEN Danmarks Løver
Blog
Tag del i modstandskampen
Seneste nyt
Det vil Danmarks Løver (FAQ)
Frihedsbevægelsens Grundlovstale
Danmarks Løver på Facebook
Download grafik
Open Letter on Danish Racism
Hvem og hvad er Danmarks Løver?
Kontakt
Støt Danmarks Løver
Danmarks Løver

DANMARKS LØVER / WWW.LOEVER.DK
DESIGN: FORLAGET DANA
HUMANISME.DK OG DANARIGE.DK

Danmarks Løver kontra DF's skødehund

Først så vi fredelige demonstranter blive gennembanket foran Brorsons Kirke og forfulgte flygtninge blive fjernet med magt fra et kirkeasyl midt om natten. Dernæst meddelte politikere og presse i uskøn alliance og med den mest absurde sprogmisbrug, at de var »hjemsendt«.

Hjemsendt? Med magt blev disse hjemløse flygtninge i årevis tvunget ind i traumatiserende interneringslejre, med magt blev de fjernet fra et kirkeasyl, og med magt blev de tvunget til et land, hvor flere risikerer forfølgelse, tortur og død! Sådan defineres »hjem« vist kun på propagandansk, og dog er det sådan, udtryksløse tv-værter ratificerer integrationsminister Birthe Rønn Hornbechs sminkede sludder.

Selvfølgelig blev irakerne ikke hjemsendt – de blev tvangsudvist. Ligesom mange jøder blev det, sidst Danmark var besat af fremmedhad. Parallellen er ubestridelig.

Men ligesom sidst spirer og blomstrer også modstanden.

Det konservative bagland knirker og knager i protest mod Khader og hans totalitære burkaforbud, og flere og flere socialdemokrater advarer mod Helle Thorning-Schmidts og Henrik Dam Kristensens ynkelige knæfald for Kjærsgaard.

Også i den offentlige debat er nok ved at være mere end nok.

At indvandrerkritisk polemik fra Dansk Folkepartis spamtropper dominerer snart sagt enhver diskussion på mange politiske blogs og internet-fora, også i den tunge endes hårdkogte racistiske foragt, er mange bekendt med, og så meget desto mere opsigtsvækkende var derfor den overvældende entusiasme, der kendetegnede store dele af responsen på et frontalangreb på Dansk Folkeparti i Politiken den 23. august: Modstandsbevægelsen mod Pia Kjærsgaards besættelse.

Sammen med Malene Fenger-Grøndahl og Flemming Chr. Nielsen havde jeg fornøjelsen af at være referent for kronikkens afsendere, der bl.a. bestod af så prominente skikkelser fra den danske kulturarv som Holger Danske, Aladdin og Pelle Erobreren, som eksemplificerede, hvor fuldkommen fremmed for dansk ånd og historie Pia Kjærsgaard & Co. i realiteten er.

På avisens hjemmeside har kronikken fået næsten 1.000 kommentarer (flere end hele august måneds øvrige 30 kronikker til sammen), og i hundredvis af positive læsere har ulejliget sig med at udtrykke deres støtte gennem private henvendelser. På blot fire dage tilmeldte 10.000 sig Facebook-gruppen Danmarks Løver – modstandsbevægelsen mod Dansk Folkepartis besættelsesmagt, og i dag nærmer tallet sig 20.000.

At én enkelt kroniks kritik af Dansk Folkeparti og den politiske følgagtighed, som omgiver partiet, kan generere en så overstrømmende opbakning, helt uden medieprofilering eller en ressourcestærk organisation, er endnu et afgørende vink med en vognstang om, hvilket potentiale opgøret med Kjærsgaards vrangbillede af Danmark og besættelse af danskheden har.

Og hvad er en mere oplagt begyndelse end at opfordre danskere til at hjælpe og skjule de irakiske flygtninge, der heldigvis i tide nåede at gå under jorden for at redde sig fra det udanske vanvid, der har grebet så mange politikere?

Hornbech kalder ganske vist en sådan opfordring ulovlig. Men hvis det er strafbart at opfordre til at redde menneskeliv, hvilken straf er så integrationsministeren hjemfalden til?

Stifter af Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre, Inge Genefke, og professor Bent Sørensen, der har været medlem af EU’s Torturkomité i 13 år, fastslår direkte, at danske myndigheder har »været bødler« (JP, 3.9.2009). Flere tvangsudviste irakere er prompte blevet fængslet i Irak, og én af dem kan let havne i kløerne på de torturbødler, han var flygtet til Danmark for at undslippe – efter syv års kontinuerlig tortur!

Ansvaret for hver eneste blodsdråbe, der risikerer at blive udgydt, hviler 100 procent på integrationsministeren. Hun, der havde det i sin magt at give humanitær opholdstilladelse og redde liv, har i stedet ladet sig reducere til Kjærsgaards håndsky skødehund og med isnende overlæg valgt at spille udansk roulette med uskyldige menneskers liv.

Dét er den virkelige forbrydelse.

Derfor et netværk til gensidig inspiration i oprøret mod Dansk Folkeparti og deres samarbejdspolitikere. Derfor Danmarks Løver: www.loever.dk

Eller med Jens Baggesens ord: »Det er de undertrykte Advocaters Pligt paa alle moralsk-tilladte Maader at lede Undertrykkerne til Opmærksomhed paa hvad de giøre, hvis de ikke vide det, hvilket til Menneskehedens Ære, som oftest er Tilfældet.«

Desværre ved Hornbech & Kjærsgaard endog kun alt for godt, hvilken blodig kynisme, deres politik er udtryk for. Derfor denne ulovlige opfordring imod en umenneskelig politik: Støt sognepræst Per Ramsdal og hjælp med at skjule irakiske flygtninge, der er gået under jorden.

Når samvittighedsløs uret bliver Danmarks ret, bliver dansk modstand igen en samvittighedspligt.

Rune Engelbreth Larsen, Politiken, 5.9.2009