Danmarks Løver - frihedsbevægelsen mod diskrimination og assimilation

FRIHED OG
MANGFOLDIGHED

Dansk kulturarv
ModstandsRADIOEN Danmarks Løver
Blog
Tag del i modstandskampen
Seneste nyt
Det vil Danmarks Løver (FAQ)
Frihedsbevægelsens Grundlovstale
Danmarks Løver på Facebook
Download grafik
Open Letter on Danish Racism
Hvem og hvad er Danmarks Løver?
Kontakt
Støt Danmarks Løver
Danmarks Løver

DANMARKS LØVER / WWW.LOEVER.DK
DESIGN: FORLAGET DANA
HUMANISME.DK OG DANARIGE.DK

Journalist i Dansk Folkeparti

Journalister går i biografen for at anmelde en film. De går på restaurant for at anmelde maden. De går endda ind i mørket for at anmelde en forbrydelse.

Men de går aldrig ind i et politisk parti for at anmelde den debat, der foregår i partiet.

Det sidste vil vi gerne råde bod på, for i et demokrati er det vigtigt, at borgerne kender de holdninger, der skaber den lokale politik.

Vi efterlyser derfor 'journalister', som vil melde sig ind i Dansk Folkeparti og anmelde den lokale parti-forenings debat, udtalelser og beslutninger.

Eller alternativt: din ægtefælle eller en nær bekendt melder sig ind i partiet, og denne kilde leverer et dokumenterbart referat.

Du eller din kilde skal flittigt deltage i lokale partimøder, stille spørgsmål og referere synspunkter. I skal have et vågent og kritisk øje, men referatet skal først og fremmest være loyalt.

Dine eller din kildes redskaber er de vanlige journalistiske metoder, som sikrer, at oplysninger er troværdige.

Anfægtes referatet, kan du naturligvis dokumentere, hvad der er sagt.

Hvis du eller din kilde får vigtige informationer fra den politiske virkelighed bag kulisserne i Dansk Folkeparti, kan de enten 1) offentliggøres anonymt via Facebook-gruppen, f.eks. hver måned, for siden hen at blive offentliggjort samlet uden anonymitet; 2) samles sammen over en længere periode, indtil det er relevant at offentliggøre dem samlet i samarbejde med journalist; 3) sendes til initiativtagerne bag Danmarks Løver som løbende orientering uden offentliggørelse, idet informationerne muligvis kan bruges på anden vis.

Om du bor i Gentofte, Skjern, Svendborg eller Harboøre er helt underordnet.

Loever.dk / september 2009