Danmarks Løver - frihedsbevægelsen mod diskrimination og assimilation

FRIHED OG
MANGFOLDIGHED

Dansk kulturarv
ModstandsRADIOEN Danmarks Løver
Blog
Tag del i modstandskampen
Seneste nyt
Det vil Danmarks Løver (FAQ)
Frihedsbevægelsens Grundlovstale
Danmarks Løver på Facebook
Download grafik
Open Letter on Danish Racism
Hvem og hvad er Danmarks Løver?
Kontakt
Støt Danmarks Løver
Danmarks Løver

DANMARKS LØVER / WWW.LOEVER.DK
DESIGN: FORLAGET DANA
HUMANISME.DK OG DANARIGE.DK

Derfor en ny Facebookside for Danmarks Løver

Dels som følge af de overvejelser, der gøres rede for om Danmarks Løver i Grundlovstalen, og dels som følge af det forhold, at Facebook som led i en større teknisk fornyelse i den kommende tid besynderligt nok vil slette samtlige støtter i gamle Facebookgrupper (herunder også alle ca. 31.000 medlemmer af den gamle Facebookgruppe for Danmarks Løver), har vi oprettet en ny Facebookside: DANMARKS LØVER. Den gamle gruppe fortsætter indtil videre som det debatforum, den primært har tjent som.

For at få noget konstruktivt ud af situationen, er det tilsvarende vores hensigt at appellere til, at kommende støtter, der tilmelder sig den nye Facebookgruppe, har aktiv interesse i sagen og er indforstået med at modtage lejlighedsvise emails af relevans herfor via Facebook (en funktion, der var teknisk umulig i den gamle Facebookgruppe).

Vi ses på Facebook: DANMARKS LØVER

Loever.dk / juni 2011