Danmarks Løver - frihedsbevægelsen mod diskrimination og assimilation

FRIHED OG
MANGFOLDIGHED

Dansk kulturarv
ModstandsRADIOEN Danmarks Løver
Blog
Tag del i modstandskampen
Seneste nyt
Det vil Danmarks Løver (FAQ)
Frihedsbevægelsens Grundlovstale
Danmarks Løver på Facebook
Download grafik
Open Letter on Danish Racism
Hvem og hvad er Danmarks Løver?
Kontakt
Støt Danmarks Løver
Danmarks Løver

DANMARKS LØVER / WWW.LOEVER.DK
DESIGN: FORLAGET DANA
HUMANISME.DK OG DANARIGE.DK

Opfordring til at sige fra - med effekt

Presset på forskeres og kritikeres ytringsfrihed og ensretningen i den danske assimilationspolitik er to sider af samme sag, som ikke mindst Dansk Folkeparti og integrations- og udviklingsminister Søren Pind har promoveret. Senest er det gået ud over professor Marlene Wind, der har fået mundkurv på.

Hvis ikke vi protesterer og reagerer imod dette i læserbreve, over for folketingspolitikere, i partiforeninger og i debatfora, er det en skrue uden ende. Skriv til tavse folketingspolitikere og få dem ud af busken - af og til kan det lade sig gøre. Flemming Chr. Nielsen skrev til Venstres Britta Schall Holberg:

Kære Britta Schall Holberg

I mange år var jeg medlem af partiet Venstre. Desuden ansat på Jyllands-Posten som lederskribent og kommentator. Jeg fik masser af venlige og opmuntrende hilsener fra Venstres medlemmer af Folketinget og blev inviteret til møder og konferencer.

Jeg anede ikke uråd. Jeg troede, at Venstre stod for åndsfrihed, åben debat og kritisk argumentation.

I dag skammer jeg mig over, at jeg var så naiv.

Nu har Venstre i 10 år ladet sig styre af Dansk Folkeparti. Hvorfor har I ikke sagt fra? Hvorfor tier I alle sammen, når Dansk Folkeparti og nu eleven Søren Pind ikke tåler Marlene Winds frihed til at ytre sig i et samfund, der kalder sig åbent og liberalt.

For omvendt: når Bent Jensen benytter sin professortitel til mediejagt på venstrefløjen (f. eks. Jørgen Dragsdahl og den aldrig dømte Arne Herløv Petersen), så belønner I ham med hans eget statsbetalte forskningscenter.

Jeg kender godt jeres nyopfundne forsøg på at betro os, hvorfor en forsker ikke må sige, hvad der passer ham eller hende. Det hedder salami-taktik. Først forbyder vi det, så det, så det, så det.... på den fiffige måde får vi uden protester ytringsfriheden afskaffet og kan samtidig holde hyldesttaler om den - ja, undskyld: men begrundelsen må være, at så opdager svinehundene ikke, at vi er forlorne og falske.

Med ikke alt for venlig hilsen, Flemming Chr. Nielsen

Måske bidrog henvendelsen til, at Britta Schall Holberg tog bladet fra munden, måske styrkede den hende i sit forsæt - hun udtalte til Fyens Stiftstidende:

»Det har generet mig i de 10 år, vi har arbejdet sammen med DF, at det var dem, der dikterede værdidebatten. For vi kommer ned på for lavt et niveau, vi nivellerer os selv. Også i udlandets øjne.«

»DF må have alle de synspunkter, det vil. Men vores problem i Venstre bliver, at vi bliver fedtet mere og mere ind, fordi DF har haft så meget at sige. Se bare, hvordan Søren Pind har talt i sagen om professor Marlene Wind.«

Skriv og protestér til politikere og i pressen. Find email-adresserne her:

> Alle folketingsmedlemmerne
> Alle debatredaktioner

Loever.dk / 19. juni 2011